EnglishVietnamese

Cộng tác viên (CTV) là gì? Vì sao doanh nghiệp muốn xây dựng đội ngũ CTV thay vì chính thức?