EnglishVietnamese

ANGULAR LÀ GÌ? ANGULAR VÀ ANGULARJS CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG?