EnglishVietnamese

Sự khác biệt giữa .NET Framework, .NET Core và .NET 5: Công cụ nào phù hợp nhất với dự án của bạn?